top of page

Dank Laboratuvar

Sahneleme Biçimleri Üzerine Çalışmalar Yapan Araştırma Tiyatrosu

Bir araştırma tiyatrosu olarak kurulan Dank Laboratuvar Tiyatrosu, farklı disiplinleri bir araya getirerek, çağın ihtiyaç duyduğu sahneleme biçimleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Tiyatronun teorik ve uygulamalı tüm birimleriyle uygun disiplinler arası zemini oluşturmayı ve sonucunu gözlemleyebileceği projeler yapmayı hedeflemektedir. Elde ettiği somut verileri dünyaya açarak sahnelemede yeni uygulama alanları doğurmayı planlamaktadır. Bu verileri elde etme yöntemi her projenin kimliğine göre farklılık göstermektedir. Tiyatronun tasarımla ve içgüdüsel aksiyonla ortaya çıkardığı performans kültürünü, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, tarih, matematik, mimarlık vb. daha birçok farklı disiplinle yeniden ele almayı, bu sayede de günümüz postmodern yaşantısının içindeki konumuna etkisini ortaya çıkarmayı kendine vazife saymıştır.

Dank Laboratuvar Tiyatrosu, bünyesindeki çalışmaları performansa dönüştürmeden önce bu çalışmaların araştırma konularını belirleyerek doğru soruların sorulduğu bir projeye dönüştürür. Bu sorular doğrultusunda gerekli disiplinlerle araştırmaya başlanan proje seyirci karşısına çıkacak bir performansa dönüşür. Bu performansın araştırmaya etkisi, sonuçları ve tüm analizleri dışarı aktarılarak nesnel hale gelen geri bildirimler eşliğinde sentezlenir ve bundan sonraki çalışmalar için referans olur. 

Tiyatronun yeni biçimleri, işlevleri ve etkileşim alanları, anın doğurduğu ihtiyaca göre ele alınır. Dank Laboratuvar Tiyatrosu performatif olanın diğer sanat dallarıyla ve çağımızdaki bilimsel, teknolojik, kültürel dönüşümleriyle ilişkisini inceleyerek, geleceğin tiyatro anlayışına dair  önemli fikirlerin ortaya çıkmasını kendine amaç edinmektedir.

Kendi alanlarında uzmanlaşmış ekip performans sonrası yapılan söyleşilerde seyirciyle buluşmaktadır. Temsil edilen oyunun merkeze alındığı araştırma konusuna dair hem yazılı hem de sözlü anket ile geri bildirimler seyircinin algısına sunulmaktadır.

Screenshot_2019-03-26-16-31-57_3.png
bottom of page