top of page
0.jpg

EMEK YILMAZ

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümünden mezun oldu. Istanbul’da geçirdiği lisans hayatı boyunca özellikle müzik (vurmalı çalgılar) ve tiyatro ile amatör olarak yakından ilgilendi. Lisans eğitiminin ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları bölümünde yüksek lisans yaptı. Disiplinlerarası olan bu çalışma sırasında özellikle antropoloji ve sosyoloji alanlarına ve Orta Doğu’ya ek olarak Uzak Doğu’ya ilgisinin arttığını fark etmesiyle öncelikle disiplin değişimini İspanya-Granada Üniversitesi’nde Sosyoloji dalında “Sosyal Problemlerin Analizi” başlıklı ikinci bir master programıyla başlattı; ardından Güney Kore Devlet Burslusu olarak gittiği Kangwon Devlet Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorası yaparak bölgesel değişimi de gerçekleştirdi. Doktora konusunu kent müzelerinin kent kimliği oluşturmadaki rolü üzerine yapan Emek, Bursa Kent ve Seul Tarih Müzelerini karşılaştırmalı olarak inceledi. 2016 yılında mezun olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve 2017 yılından itibaren gönüllü olarak Avrupa Müze Akademisi’nde (European Museum Academy-EMA) iletişim ve özel projeler sorumlusu olarak görev almaktadır. 2018 yılında ise Osmangazi Belediyesi’nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sorumlu olarak çalışmaktadır. Sanattan ve akademinin sanatla olan buluşmasından çok haz aldığını vurgulayan Emek, İngilizce, İspanyolca ve Korece bilmektedir. 

bottom of page